Prodej komerčního pozemku – u Prahy

Prodej komerčního pozemku – u Prahy

Prodej komerčních pozemků
Nehvizdy u Prahy, Česká republika
Aktivní
Prodej komerčních pozemků
Nehvizdy u Prahy, Česko
Stav: Aktivní
Vloženo 11 března, 2023
Zakládáme si na profesionalitě.
Rozhodnete-li se pro danou nemovitost, provedeme Vás celým procesem s lehkostí, bez starostí a zajistíme veškerou potřebnou dokumentaci pro hladký průběh.
Vy se můžete z pohodlí domova radovat z nově nabyté nemovitosti.
Zakládáme si na profesionalitě.
Rozhodnete-li se pro danou nemovitost, provedeme Vás celým procesem s lehkostí, bez starostí a zajistíme veškerou potřebnou dokumentaci pro hladký průběh.
Vy se můžete z pohodlí domova radovat z nově nabyté nemovitosti.
Popis nemovitosti:

Cena pozemku „A“: 8.280 Kč / m2 * 14.432 m2 = 119 497 000,- Kč *

Cena pozemku „B“:  8.280 Kč / m2 * 15.032 m2 = 124 465 000,- Kč * 

Cena pozemku „C“:  8.880 Kč / m2 * 32.129 m2 = 285 305 500,- Kč *

CELKEM 529 267 500,- Kč *

 • Cena zahrnuje: přípravu inženýrských sítí na hraně pozemku, přístupovou komunikaci na hranu pozemku.
 • Výstavba obchvatu ze očekává v letech 2024/2025
 • Platební podmínky:
  • Přímá platba: 20% kupní ceny na účet prodávajícího do 7 dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí.
  • – V případě neuzavření kupní smlouvy tato přímí platba propadá prodávajícímu.
  • – Klient se zavazuje dodat projekt pro sloučené řízení UR/SP do 60ti dní od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí Advokátní úschova: 80% kupní ceny do 14 dnů od získání UR na projekt klienta.
  • – Uvolnění financí z úschovy na účet prodávajícího proběhne po zavkladování pozemku na katastr nemovitostí.

(*) Uvedené ceny jsou bez DPH. Cenová nabídka neobsahuje cenu za vynětí ZPF, oplocení a měsíční příspěvky na správu areálu Průmyslové zóny Nehvizdy. DPH řešeno formou přenesené daňové povinnosti.
Před podpisem kupní smlouvy bude pro klienta zajištěno geometrické oddělení pozemku a zajištění příjezdové komunikace a sítí v minimálním rozsahu pravomocně vydaného stavebního povolení a zřízení věcných břemen.
V případě dalších dotazů či návrhů je možné uskutečnit osobní schůzku a veškeré náklady či provozní záležitosti projednat a dohodnout konečný stav.

 

Dílčí sekci C je možno již nyní zpřístupnit a napojit z ulice Horoušanská. Zbývající sekce A + B se budou napojovat až z realizovaného obchvatu městyse.

Povinnost dodržet 10m zelený pás lesoparku se vzrostlými stromy a protihlukovým opatřením od zástavby na severu a povinnost zelených střech. Maximální výška atiky: 10m od nively obchvatu. Všechen provoz, který by mohl rušit rezidenty směřovat k obchvatu.
Městys zde uvítá součástí projektu klienta jeho showroom, prodejnu, službu pro obyvatele.

 

V Rámci územního plánu je možnost stavět haly s maximální výškou atiky 10m. Jelikož se jedná o veliké haly, dohodli jsme se se zástupci městyse Nehvizdy, že budeme výšku haly vztahovat k niveletě projektu budoucího obchvatu městyse.


EN:

Price of plot „A“: CZK 8,280 / m2 * 14,432 m2 = CZK 119,497,000 *

Price of plot „B“: CZK 8,280 / m2 * 15,032 m2 = CZK 124,465,000 *

Price of plot „C“: CZK 8,880 / m2 * 32,129 m2 = CZK 285,305,500 *

TOTAL CZK 529,267,500 *

The price includes: preparation of utility networks at the edge of the plot, access road to the edge of the plot.
Construction of the bypass is expected in 2024/2025
Payment Terms:
Direct payment: 20% of the purchase price to the seller’s account within 7 days of signing the future contract.
– If the purchase contract is not concluded, this direct payment is forfeited to the seller.
– The client undertakes to deliver the project for the joint management of UR/SP within 60 days from the signing of the contract on the future Advocátní eschova: 80% of the purchase price within 14 days of obtaining the UR for the client’s project.
– The release of funds from escrow to the seller’s account will take place after the land is deposited in the real estate register.

(*) These prices do not include VAT. The price offer does not include the price for removing the ZPF, fencing and monthly contributions to the administration of the Nehvizda Industrial Zone area. VAT solved in the form of transferred tax liability.
Before signing the purchase contract, the client will be provided with the geometric separation of the land and the provision of access roads and networks to the minimum extent of the legally issued building permit and the establishment of easements.
In case of further questions or proposals, it is possible to hold a personal meeting and discuss all costs or operational matters and agree on the final status.

 

Subsection C can already be made accessible and connected from Horousanská street. The remaining sections A + B will be connected only from the implemented bypass of the township.

Obligation to observe a 10m green strip of the forest park with mature trees and noise protection measures from the development to the north and the obligation of green roofs. Maximum height of the attic: 10m from the level of the bypass. All traffic that could disturb residents should be directed to the bypass.
Here, the municipality will welcome the client’s showroom, shop, and service for residents as part of the project.

 

In the framework of the spatial plan, it is possible to build halls with a maximum attic height of 10m. Since these are large halls, we agreed with the representatives of the town of Nehvizdy that we will relate the height of the hall to the level of the project of the future bypass of the town.

Užitná plocha62000m2
VlastnictvíOsobní
Prodáváte nemovitost?
Svěřte ji do péče profesionálům. Zajišťujeme veškerý servis na domácím i zahraničním trhu. Kontaktujte nás
Cena nemovitostiCELKEM: 529 267 500,- Kč
No items found

Líbí se Vám tato nemovitost?

Svým klientům se vějeme s veškerou péčí a neradi je necháváme čekat.
Proto prosím pro zajištění detailů o stavu nemovitosti včetně rezervace prohlídky využijte telefonický kontakt.

Níže naleznete telefonní číslo na specialistu, který má nemovitost na starost. Rád Vám poskytne veškeré potřebné údaje a domluví se s Vámi na případném postupu.

+420 733 313 367
Alternativní kontakt: andrea@bestenestate.com

Ing. Andrea Mačková
Váš specialista pro tuto nemovitost
Se svými klienty mám vždy přátelský vztah založený na upřímnosti, profesionalitě a férovém jednání. Radost klienta je mým úspěchem.
Dále prodáváme
Apartmán k pronájmu
Apartmán k pronájmu v Praze Praha, Česko

Pronájem excelentního apartmánu v barokním stylu o rozloze 150 m²

Cena:
33 000 Kč / měsíc
Vila na prodej
Prodej vily Cortijo Marbella, Španělsko

Okouzlující nemovitost v malebné klidné rezidenční čtvrti nad centrem Marbelly s nejkrásnějším pozadím La Concha.

Cena:
3.000.000€
Vila na prodej
Prodej luxusní vily Casa Varanda Marbella, Provincie Málaga, Španělsko

Majestátní vila Varanda, která je jednou z největších v The Hils, nachází se na velkém soukromém pozemku výhledem na moře.

Cena:
9 575 000€
Vila na prodej
Vila Otto Marbella, Španělsko

Luxusní prvotřídní golfové sídlo navržené renomovaným architektem Tobalem, nacházející se na golfovém pozemku.

Cena:
20.000.000€
Byt k pronájmu
Pronájem bytu 1+kk v Praze 5 Praha 2, Karlovo náměstí, Česko

TOP LOKALITA Přímo v centru Prahy: Karlovo náměstí

Cena:
Nájem: 14000,-Kč Režie: 4000,-Kč
Apartmán na prodej
Prodej apartmánu 2+kk, Moncayo Moncayo, Španělsko

Pěkný apartmán v přízemí se 2 ložnicemi.

Cena:
525 000 €
Vila na prodej
Vila v srdci Golf Valley Marbella, Španělsko

Okouzlující moderní vila prodchnutá andaluskými doteky v srdci Golf Valley, v prestižní komunitě La Cerquilla.

Cena:
6.950.000€
Vila na prodej
Vila na prodej Marbella, Španělsko

Villa Cassia je ohromující nemovitost se nachází v srdci Nueva Andalucia.

Cena:
3 895 000 €